48   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
R. Dons' Vandanalytisk Laboratorium
Blokken 43
DK-3460 Birkerød
Danmark
 
Kontakt: Morten Due
Telefon: 45 80 31 33
Emailinfo@donslab.dk
Hjemmesidedons-lab.dk
Ikraftsat 01-03-1976 Udløb 31-03-2027
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Detaljeret akkrediteringsområde
Metodeliste:https://danak.dk/TEST48
Yderligere Information
KVALBEK:Overensstemmelse mellem Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og laboratoriets analysekvalitet fremgår af metodeliste
Omfattede adresser/afdelinger
R. Dons' Vandanalytisk Laboratorium
Blokken 43
DK-3460 Birkerød
Danmark
 
Kontakt: Morten Due
Telefon: 45 80 31 33
Emailinfo@donslab.dk
Hjemmesidedons-lab.dk