470   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
Veterinært Laboratorium, Kjellerup, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Vinkelvej 13
DK-8620 Kjellerup
 
Kontakt: Solveig Harksen
Telefon: 33 39 49 50
Emaillabkjellerup@lf.dk
Hjemmeside
Ikraftsat 11-02-2005 Udløb 31-01-2026
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Detaljeret akkrediteringsområde
Metodeliste:https://danak.dk/TEST470
Omfattede adresser/afdelinger
Veterinært Laboratorium, Kjellerup, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Vinkelvej 13
DK-8620 Kjellerup
 
Kontakt: Solveig Harksen
Telefon: 33 39 49 50
Emaillabkjellerup@lf.dk
Hjemmeside