423   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
HOFOR A/S
Vandkvalitetssektionen
Parkstien 10
Laboratoriet
DK-2450 København SV.
 
Kontakt: Ann-Katrin Pedersen
Telefon: 33 95 33 95
Emailakpe@hofor.dk
Hjemmesidewww.hofor.dk
Ikraftsat 30-09-1999 Udløb 30-09-2025
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Detaljeret akkrediteringsområde
Metodeliste:https://danak.dk/TEST423
Yderligere Information
KVALBEK:Overensstemmelse mellem Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og laboratoriets analysekvalitet fremgår af metodeliste
Omfattede adresser/afdelinger
HOFOR A/S
Vandkvalitetssektionen
Parkstien 10
Laboratoriet
DK-2450 København SV.
 
Kontakt: Ann-Katrin Pedersen
Telefon: 33 95 33 95
Emailakpe@hofor.dk
Hjemmesidewww.hofor.dk