411   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
Aarhus Universitet
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Frederiksborgvej 399, Postbox 358
DK-4000 Roskilde
Danmark
 
Kontakt: Martin M. Larsen
Telefon: 87 15 50 00
Emailmml@ecos.au.dk
Hjemmesidewww.dce.au.dk
Ikraftsat 02-12-1998 Udløb 31-12-2025
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Detaljeret akkrediteringsområde
Metodeliste:https://danak.dk/TEST411
Yderligere Information
KVALBEK:Overensstemmelse mellem Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og laboratoriets analysekvalitet fremgår af metodeliste
Omfattede adresser/afdelinger
Aarhus Universitet
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Institut for Ecoscience og Institut for Miljøvidenskab
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
 
Kontakt: Martin M. Larsen
Telefon: 87 15 50 00
Emailmml@ecos.au.dk
Hjemmesidewww.dce.au.dk