393   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
Retsgenetisk Afdeling
Københavns Universitet
Retsmedicinsk Institut
Frederik V's Vej 11
DK-2100 København Ø.
Danmark
 
Kontakt: Britta Dibbern
Telefon: 3532 6267
Emailretsgenetisk.afdeling@sund.ku.dk
Hjemmesidewww.retsmedicin.ku.dk
Ikraftsat 12-03-1998 Udløb 31-03-2025
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Detaljeret akkrediteringsområde
Metodeliste:https://danak.dk/TEST393
Omfattede adresser/afdelinger
Retsgenetisk Afdeling
Københavns Universitet
Retsmedicinsk Institut
Frederik V's Vej 11
DK-2100 København Ø.
Danmark
 
Kontakt: Britta Dibbern
Telefon: 3532 6267
Emailretsgenetisk.afdeling@sund.ku.dk
Hjemmesidewww.retsmedicin.ku.dk