242   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
Højmarklaboratoriet A/S
Adelvej 11
DK-6940 Lem ST.
Danmark
 
Kontakt: Greta Jakobsen
Telefon: 97 34 33 66
Emailkontakt@hojmarklab.dk
Hjemmesidehttp://www.hojmarklab.dk
Ikraftsat 01-10-1988 Udløb 30-09-2027
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Detaljeret akkrediteringsområde
Metodeliste:https://danak.dk/TEST242
Yderligere Information
KVALBEK:Overensstemmelse mellem Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og laboratoriets analysekvalitet fremgår af metodeliste
Omfattede adresser/afdelinger
Højmarklaboratoriet A/S
Adelvej 11
DK-6940 Lem ST.
Danmark
 
Kontakt: Greta Jakobsen
Telefon: 97 34 33 66
Emailkontakt@hojmarklab.dk
Hjemmesidehttp://www.hojmarklab.dk