12   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Danmark
 
Kontakt: Lene Savstrup Kristensen
Telefon: 23 31 93 63
Emaillsk@dbigroup.dk
Hjemmeside
Ikraftsat 01-03-1975 Udløb 31-03-2027
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Detaljeret akkrediteringsområde
Metodeliste:https://danak.dk/TEST12
Yderligere Information
Fleksibelt akkrediteringsområde:Laboratoriet har fleksibelt akkrediteringsområde med hensyn til prøvningsmetode.
Notifikation:Virksomheden opfylder desuden relevante krav til notificerede organer i Byggevareforordningen (EU) Nr. 305/2011.
Omfattede adresser/afdelinger
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
Danmark
 
Kontakt: Lene Savstrup Kristensen
Telefon: 23 31 93 63
Emaillsk@dbigroup.dk
Hjemmeside