401   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
DK-9400 Nørresundby
Danmark
 
Kontakt: Sven-Erik Lykke
Telefon: 98 19 39 00
EmailSven-Erik.Lykke@sgs.com
Hjemmesidehttps://sgs.com/analytics-dk
Ikraftsat 07-04-1998 Udløb 30-04-2025
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Detaljeret akkrediteringsområde
Metodeliste:https://danak.dk/TEST401
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO/IEC 17025:2017
KVALBEK:Overensstemmelse mellem Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og laboratoriets analysekvalitet fremgår af metodeliste
Omfattede adresser/afdelinger
SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
DK-9400 Nørresundby
Danmark
 
Kontakt: Sven-Erik Lykke
Telefon: 98 19 39 00
EmailSven-Erik.Lykke@sgs.com
Hjemmesidehttps://sgs.com/analytics-dk