DANAK

Reg. No. 100 Accreditation for testing

Page: 1 2 3 4 5 6 7 all
Type of Test Objects Further Specification Parameter Method Reference Method Principle of Test Remark Location
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-1:1998 “Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 1: Krav til laboratorier”
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-1/A1:2005 ”Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 1: Krav til laboratoriemålerum uden flanketransmission. Tillæg 1: Særlige krav til prøveåbning for lette dobbeltvægge”
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 140-2:1992 “Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 2: Fastlæggelse af præcisionskrav”
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-3:1995 “Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 3: Måling af bygningselementers luftlydisolation i laboratorium”
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-3/A1:2005 ”Lydisolationsmålinger i bygninger og af bygningselementer. Del 3: Måling af bygningselementers luftlydisolation i laboratorium. Tillæg 1: Særlige betingelser ved montering af lette dobbeltvægge”
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-6:1998 “Del 6: Måling af trinlydniveau i laboratorium”
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-8:1998 “Del 8: Måling af gulvbelægningers trinlyddæmpning på standarddæk i laboratorium” Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 140-10:1993 “Del 10: Måling af små bygningselementers lydisolation i laboratorium”
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 15186-1:2003 ”Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity – Part 1: Laboratory measurements”
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 140-11:2005: "Del 11: Måling af gulvbelægningers trinlyddæmpning på lette referencegulve".
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 15186-3:2003 ”Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity – Part 3: Laboratory measurements of low frequencies”
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 354:2003 “Målinger af lydabsorptionskoefficienter efter rummetoden” NANDO Horisontal Hørshom & Aarhus
EMC testing Medical equipment IEC-60118-13:2004 Electromagnetic compability (EMC) Electroacoustics charactheristics Odense
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-1:1997 “Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele. Del 1: Luftlydisolation”
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-1:2013 Akustik – Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele – Del 1: Luftlydisolation
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-1/A1:2006 “Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele. Del 1: Luftlydisolation”. Tillæg 1: Afrundingsregler for én-talsvurdering og én-talsstørrelser”
Acoustics Vibrations and noise 2011/305/EU Construction Products Regulative (CPR) Produktstandard Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-2:1997 “Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele. Del 2: Trinlydniveau”
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-2:2013 Akustik – Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele – Del 2: Trinlydniveau Hørsholm (100A), Aarhus (100D)
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 717-2/A1:2006 “Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele. Del 2: Trinlydniveau”
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 10053:1993 “Akustik. Kontorskærme. Laboratoriemåling af indskudsdæmpning”
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 1793-2:1997 “Vejudstyr. Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj. Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne. Del 2: Produktspecifikke karakteristika for luftbåren lydisolation”
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 1793-2:2012 Vejudstyr. Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj. Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne. Del 2: Produktspecifikke karakteristika for luftbåren lydisolation.
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 1793-3:1997 “Vejudstyr. Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj. Prøvnings­metode til bestemmelse af den akustiske ydeevne. Del 3: Standardiseret trafikstøjspektrum”
Acoustics Vibrations and noise DS 1082:1982 “Døre, lydisolation, klassifikation”
Acoustics Vibrations and noise DS 1084:1979 (1982) “Vinduer, lydisolation, klassifikation”
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 14351-1 +A1: 2. udgave 2010-05-18. "Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber". Acoustics Testing NANDO registered Hørsholm & Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/ISO 15665:2003 / Corr. 1:2004 "Akustik. Lydisolering af rør, ventiler og flanger"
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10140-1:2010 "Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 1: Produktspecifikke prøvningsprocedurer" NANDO Horisontal
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10140-1:2016 Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 1: Produktspecifikke prøvningsprocedurer NANDO Horisontal Hørsholm & Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10140-2:2010 "Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 2: Måling af luftlydsisolation"
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10140-3:2010 "Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 3: Måling af trinlydisolation" NANDO Horisontal
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10140-4:2010 "Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 4: Måleprocedurer og krav"
Acoustics Vibrations and noise ISO 16283-1:2014 Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 1: Airborne sound insulation Hørsholm & Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 16283-2:2015 Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 2: Impact sound insulation Hørsholm & Aarhus
Acoustics Vibrations and noise ISO 16283-3:2016 Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 3: Façade sound insulation Hørsholm & Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10140-5:2010 "Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 4: Krav til prøvningsfaciliteter- og udstyr"
Acoustics Vibrations and noise EN 1873:2005 Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics - Product specification and test methods Akustiske Prøvninger - NANDO registered
Acoustics Vibrations and noise EN 14388:2005 /AC:2008 Road traffic noise reducing devices - Specifications Akustiske prøvninger - NANDO registered Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 10140-5:2010/Amd 1:2014 Akustik - Laboratoriemåling af bygningselementers lydisolation - Del 5: Krav til prøvningsfaciliteter- og udstyr Hørsholm & Aarhus
Acoustics Vibrations and noise EN 1279:2005 Glass in building - Insulating glass units - Part 1: Generalities, dimensional tolerances and rules for the system description Akustiske Prøvninger Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise EN 1279-5:2005 +A2:2010 Glass in building - Flat or curved panels (special treated) for uses relating to energy conservation and/or noise reduction Akustiske Prøvninger - NANDO registered Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise EN 13241-1:2003 + A1:2011 Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics - Product specification and test methods Acoustics Testing NANDO registered Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise EN 14351-1:2006 + A1:2010 Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics Acoustics Testing NANDO registered Hørsholm & Aarhus
Acoustics Vibrations and noise EN 16487:2014 Acoustics – Test code for suspended ceilings – Sound absorption Akustiske Prøvninger Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 16487:2014 Acoustics – Test code for suspended ceilings – Sound absorption Akustiske Prøvninger Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise EN 15101-1:2013 Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products - Part 1: Specification for the products before installation Akustiske Prøvninger Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN 15101-1:2013 Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products - Part 1: Specification for the products before installation Akustiske Prøvninger Hørsholm, Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 354:2003 “Målinger af lydabsorptionskoefficienter efter rummetoden” NANDO Horisontal Hørshom & Aarhus
Acoustics Vibrations and noise DS/EN ISO 11654:1997 “Acoustics – Sound Absorbers for Use in Buildings – Rating of Sound Absorption”