DANAK

Reg. No. 8 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Ioniserende stråling og radiokemi Luftemission Måler andelen af fossilt kulstof baseret på en analyse af røggas Specifik aktivitet af 14C i prøvematerialet, som DPM/gC M12.001 ISO EN 13833 (2013) Væskescintillationstæller, Wallac Quantulus 1220 DPM: Disintegration pr. min.; Bq = 60 DPM Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Kvælstof M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,01 – 0,055 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Kulstof M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,02 – 1,1 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Silicium M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde 0,02 – 1,54 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Mangan M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,03 – 2,0 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Phosphor M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,006 – 0,085 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Svovl M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,001 – 0,055 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Chrom M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,007 – 8.14 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Nikkel M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,006 – 5,0 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Molybdæn M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,007 – 1,3 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Vanadium M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,003 – 0,3 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Kobber M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,006 – 0,5 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Titan M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,001 – 0,2 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Niob M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,003 – 0,12 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Bor M.1.61 ASTM E415-17 OES Målrområde: 0,0004 – 0,007 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Bly M.1.61 ASTM E 145-08, ASTM E 305-07 og ISO 14284:2002 OES Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Tin M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,005 – 0,061 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Aluminium M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,006 – 0,093 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Cobolt M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,006 – 0,20 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Arsen M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,003 – 0,1 % Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Zirconium M.1.61 ASTM E415-17 OES Måleområde: 0,01 – 0,05 % Brøndby afdeling
Prøvetagning Metaller Prøveudtagning til indholdsbestemmelse i ædelmetallegeringer Metaller M.1.147 Statens kontrol med ædle metaller Mekanisk udskæring/-boring/-klipning Forbehandling Brøndby afdeling
Prøvetagning Metaller Prøveudtagning til indholdsbestemmelse i ædelmetallegeringer Metaller M.1.148 ISO 11596:2008 Mekanisk udskæring/-boring/-klipning Forbehandling Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Guld M.1.137 - Kupellation Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Guld M.1.149 ISO 11426:1997 Kupellation Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Sølv M.1.138 - Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Metaller Sølv M.1.150 ISO 13756:1997 Titrering, potentiometrisk Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Korn og kornprodukter Kulhydrater og proteiner M.2.5, M.2.8, M.2.9, M.2.34 - Gravimetri, Hydrolyse-titrering/polarimetri, Enz.nedbrydning/HPLC Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Grøntsager Fysiske egenskaber M.2.2, M.2.6, M.2.15, M.2.98 - Gravimetri, Refraktometri, Densitet Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Foderstoffer Kulhydrater og proteiner M.2.2, M.2.8, M.2.5, M.2.9, M.2.34 - Gravimetri, Hydrolyse-titrering/polarimetri, Enz.nedbrydning/HPLC Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Fødevarer Kulhydrater og proteiner, fysiske egenskaber M.2.2, M.2.4, M.2.6, M.2.8, M.2.9, M.2.11, M.2.12, M.2.13, M.2.17, M.2.21, M.2.24, M.2.34, M.2.63, M.2.98 - Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Fedt og olie Renhed, fedtindhold, fysiske egenskaber M.2.25; M.2.63, M.2.174 - Derivatisering/GC Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Kemiske produkter Fysiske egenskaber, renhed M.2.38, M.2.41, M.2.42, M.2.103 - GC, UV Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Kemiske produkter Fysiske egenskaber M.2.8, M.2.21, M.2.25, M.2.38, M.2.41, M.2.45 Gravimetri, Titration, GC Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Plast Sammensætning og egenskaber M.2.8, M.2.25, M.2.28, M.2.100, M.2.121 - Gravimetri, Titration, FTIR Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Fødevarer Indhold, fysiske egenskaber M.2.19, M.2.20, M.2.21, M.2.22 - Destillation/gravimetri Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Sikkerhedsudstyr Partikelfilter Penetration, Natriumchlorid Aerosol M.3.1 EN143:2000 §8.7.2, /A1:2006 EN13274-7:2003 Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Sikkerhedsudstyr Partikelfilter Penetration, Paraffinolie Aerosol M.3.2 EN143:2000 §8.7.2, /A1:2006 EN13274-7:2003 Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Gasfilterprøvning gennembrudstid testgasser M.3.3 EN14387:2004 +A1:2008 EN 12941:1998 +A1:2003 +A2:2008 EN 12942:1998 +A1:2002 +A2:2008 Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Åndingsmodstand M.3.4 EN13274-3:2001 Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Vibrationsbelastning af filtre M.3.5 EN143:2000 Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Sikkerhedsudstyr Lækage i ansigtsmaske, NaCl aerosolmetoden M.3.6 EN13274-3:2001 Vedr. usikkerhed: Måleudstyr er kalibreret som i M.3.1 Brøndby afdeling
Kemisk prøvning Sikkerhedsudstyr Carbondioxid i indåndingsluft M.3.7 EN13274-6:2003 Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Trækprøvning af komponenter M.3.8 EN136, 149, 14954 m.fl. Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Luftforsyning M.3.9 EN 12941:1998 +A1:2003 +A2:2008 EN 12942:1998 +A1:2002 +A2:2008 EN 14594 m.fl. Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Støjniveau i åndedrætsværn M.3.10 EN14954 m.fl. Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Brændbarhed/antændelse M.3.11 EN13274-4:2001 Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Simuleret brug, konditionering M.3.12 EN149:2001 Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Praktisk funktionsprøvning M.3.13 EN13274-2:2001 Brøndby afdeling
Fysisk og mekanisk prøvning Sikkerhedsudstyr Forsyningsslangers egenskaber M.3.14 EN14594:2005 Belastning med kink, tryk, træk m.m. Brøndby afdeling