DANAK

Reg. No. 411 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 all
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Gasser Luft, luftkvalitet, imissioner SO2 Måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14212 marts 2012 UV-fluorescens
Kemisk prøvning Gasser luft, luftkvalitet, imissioner NOx Måling med kontinuert registrerende instrumenter EN14211 marts 2012 Beregning af summen af NO og NO2
Kemisk prøvning Gasser luft, luftkvalitet, imissioner NO Måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14211 marts 2012 Kemoluminescens med O3
Kemisk prøvning Gasser luft, luftkvalitet, imissioner NO2 måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14211 marts 2012 Kemoluminescens med O3, efter reduktion af NO2 til NO
Kemisk prøvning Gasser luft, luftkvalitet, imissioner O3 Måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14625 marts 2012 UV absorption
Kemisk prøvning Gasser luft, luftkvalitet, imissioner CO Måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14626 marts 2012 NDIR med gasfilter correlation
Kemisk prøvning Nedbør pH elektrode måling pH Måling af pH i nedbør DS/EN ISO 10523 (2012) pH-meter (elektrokemisk måling)
Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand ) Cl Analyse af opløste uorganiske anioner vha. ionchromatografi DS/EN ISO 10304-1 1. udgave 1996-05-24 modificeret IC (ionchromatografi)/ledningsevne
Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand ) NO3 Analyse af opløste uorganiske anioner vha. ionchromatografi DS/EN ISO 10304-1 1. udgave 1996-05-24 modificeret IC (ionchromatografi)/ledningsevne
Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand) SO4 Analyse af opløste uorganiske anioner vha. ionchromatografi DS/EN ISO 10304-1 1. udgave 1996-05-24 modificeret IC (ionchromatografi)/ledningsevne
Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand) NH4 Analyse af opløste uorganiske ioner vha. autoanalysator DS/EN ISO 11732: 1997 Vandundersøgelse. Bestemmelse af ammonium - nitrogen ved flowanalyse (CFA og FIA) og spektrofotometrisk analyse. Autoanalysator
Kemisk prøvning Nedbør Deposition Nedbørsmængde Opsamling af nedbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse NS 4864 1. utg. juni 1983 modificeret Vejning
Prøvetagning Nedbør Deposition af næringssalte pH, Cl, NO3, NH4 Opsamling af nedbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 Analyse af nedbøren
Prøvetagning Luft Næringssalte i udeluft NH4 Opsamling af luftforureningskomponenter ved hjælp af filteropsamler. En kendt luftmængde suges gennem forskellige filtre, hvorpå luftforureningskomponenterne opsamles EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret Analyse på et vandigt ekstrakt af filtret
Prøvetagning Luft Næringssalte i udeluft (HNO3 + NO3) Opsamling af luftforureningskomponenter ved hjælp af filteropsamler. En kendt luftmængde suges gennem forskellige filtre, hvorpå luftforureningskomponenterne opsamles. EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret Analyse på et vandigt ekstrakt af filtret
Prøvetagning Luft Næringssalte i udeluft SO2 Opsamling af luftforureningskomponenter ved hjælp af filteropsamler. En kendt luftmængde suges gennem forskellige filtre, hvorpå luftforureningskomponenterne opsamles. EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret Analyse på et vandigt akstrakt af filtret
Prøvetagning Luft Luft, Luftkvalitet, imissioner Døgnmiddelværdi af PM2,5 (masse af partikulært stof i PM2,5-fraktionen per rumfang luft. Normalt i enheden µg/m3). Bestemmelse af massen af partikelmateriale i luft i PM10- eller PM2,5-fraktionen v.h.a. opsamling med LVS (Low Volume Sampler) på målestationen og efterfølgende vejning i laboratoriet. Metoden er baseret på referencemetoden EN12341 (2014). EN12341 (2014). Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter. Automatisk opsamling på målestationen efterfulgt af gravimetrisk massebestemmelse i laboratoriet. ENVS
Prøvetagning Luft Luft, Luftkvalitet, imissioner Døgnmiddelværdi af PM10 (masse af partikulært stof i PM10-fraktionen per rumfang luft. Normalt i enheden µg/m3). Bestemmelse af massen af partikelmateriale i luft i PM10- eller PM2,5-fraktionen v.h.a. opsamling med LVS (Low Volume Sampler) på målestationen og efterfølgende vejning i laboratoriet. Metoden er baseret på referencemetoden EN12341 (2014). EN12341 (2014). Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter. Automatisk opsamling på målestationen efterfulgt af gravimetrisk massebestemmelse i laboratoriet. ENVS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Atrazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Desethylatrazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Desethylterbuthylazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Desisopropylatrazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Diuron Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Ethofumesat Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Hydroxy-atrazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Isoproturon Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand metamitron Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Metazachlor Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Terbutylazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Dichlorprop Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Dinoseb Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand DNOC Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand MCPA Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Mechlorprop Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand P-nitrophenol Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Kemisk prøvning Havvand Grundstof Cd Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Kemisk prøvning Havvand Grundstof Pb Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Kemisk prøvning Havvand Grundstof Zn Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Kemisk prøvning Havvand Grundstof Cu Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Kemisk prøvning Havvand Grundstof Ni Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Kemisk prøvning Havvand Grundstof Mn Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Kemisk prøvning Havvand Grundstof Co Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Kemisk prøvning Havvand Grundstof V Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte pH DS-287 mod DS-287 2. judg. 1978 pH-elektrode
Prøvetagning Havvand Prøvetagning med Rosettevandhenter eller manuelt udløste vandhentere Vand til analyse for næringssalte m.m. Dybde bestemt prøvetagning med Rosettevandhenter eller manuelt udløste vandhentere OSPAR (2013) JAMP Guidelines for Monitoring of Contaminants in Seawater; Grassshoff, K. Kremling, K. Erhardt, M. (1999) Methods of Seawater Analysis manuel eller CTD udløst prøvetagning i udvalgt vanddybde Prøvetagningsudstyrs typer afhænger af parametrene der skal måles BIOS
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Ammonium-N DS 224-mod DS 224 1. udg. 1975 Kolorimetrisk segmenteret flow autoanalyser MAR
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Fosphat-P DS 291-mod DS 291 2. udg. 1990 Kolorimetrisk segmenteret flow autoanalyser MAR
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Nitrit-N DS 222-mod DS 222 1. udg. 1975 Kolorimetrisk segmenteret flow autoanalyser
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Nitrat-N DS 223-mod DS 223 1. udg. 1975 Kolorimetrisk segmenteret flow autoanalyser MAR
Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Silikat Graesshoff Graesshoff et al Methods of seawater analysis. Wiley-VCH 1999, 3. udg. Kolorimetrisk segmenteret flow autoanalyser MAR