DANAK

Reg. No. 411 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 all
Produkt Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Miljøprøver Prøvetagning Gasser Gasser i udeluft SO2 Procedure for måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14212 marts 2005 UV-fluorescens
Miljøprøver Prøvetagning Gasser Gasser i udeluft NOx Procedure for måling med kontinuert registrerende instrumenter EN14211 marts 2005 Beregnes som summen af NO og NO2
Miljøprøver Prøvetagning Gasser Gasser i udeluft NO Procedure for måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14211 marts 2005 Kemoluminescens med O3
Miljøprøver Prøvetagning Gasser Gasser i udeluft NO2 Procedure for måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14211 marts 2005 Kemoluminescens med O3, efter reduktion af NO2 til NO
Miljøprøver Prøvetagning Gasser Gasser i udeluft O3 Procedure for måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14625 marts 2005 UV absorption
Miljøprøver Prøvetagning Gasser Gasser i udeluft CO Procedure for måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14626 marts 2005 NDIR med gasfilter correlation
Miljøprøver Kemisk prøvning Nedbør pH elektrode måling pH Måling af pH i nedbør DS/EN ISO 10523 (2012) pH-meter (elektrokemisk måling)
Miljøprøver Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand ) Cl Analyse af opløste uorganiske anioner vha. ionchromatografi DS/EN ISO 10304-1 1. udgave 1996-05-24 modificeret IC (ionchromatografi)/ledningsevne
Miljøprøver Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand ) NO3 Analyse af opløste uorganiske anioner vha. ionchromatografi DS/EN ISO 10304-1 1. udgave 1996-05-24 modificeret IC (ionchromatografi)/ledningsevne
Miljøprøver Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand) SO4 Analyse af opløste uorganiske anioner vha. ionchromatografi DS/EN ISO 10304-1 1. udgave 1996-05-24 modificeret IC (ionchromatografi)/ledningsevne
Miljøprøver Kemisk prøvning Nedbør Næringssalte i nedbør og andet let forurenet vand (fx. filter ekstrakter og ferskvand) NH4 Analyse af opløste uorganiske ioner vha. autoanalysator DS 224 modificeret 1975 Autoanalysator
Miljøprøver Kemisk prøvning Nedbør Deposition Nedbørsmængde Opsamling af nedbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse NS 4864 1. utg. juni 1983 modificeret Vejning
Miljøprøver Prøvetagning Nedbør Deposition af næringssalte pH, Cl, NO3, NH4 Opsamling af nedbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 Analyse af nedbøren
Miljøprøver Prøvetagning Luft Næringssalte i udeluft NH4 Opsamling af luftforureningskomponenter ved hjælp af filteropsamler. En kendt luftmængde suges gennem forskellige filtre, hvorpå luftforureningskomponenterne opsamles EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret Analyse på et vandigt ekstrakt af filtret
Miljøprøver Prøvetagning Luft Næringssalte i udeluft (HNO3 + NO3) Opsamling af luftforureningskomponenter ved hjælp af filteropsamler. En kendt luftmængde suges gennem forskellige filtre, hvorpå luftforureningskomponenterne opsamles. EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret Analyse på et vandigt ekstrakt af filtret
Miljøprøver Prøvetagning Luft Næringssalte i udeluft SO2 Opsamling af luftforureningskomponenter ved hjælp af filteropsamler. En kendt luftmængde suges gennem forskellige filtre, hvorpå luftforureningskomponenterne opsamles. EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret Analyse på et vandigt akstrakt af filtret
Miljøprøver Prøvetagning Luft Luft, Luftkvalitet, imissioner Døgnmiddelværdi af PM2,5 (masse af partikulært stof i PM2,5-fraktionen per rumfang luft. Normalt i enheden µg/m3). Bestemmelse af massen af partikelmateriale i luft i PM10- eller PM2,5-fraktionen v.h.a. opsamling med LVS (Low Volume Sampler) på målestationen og efterfølgende vejning i laboratoriet. Metoden er baseret på referencemetoden EN12341 (2014). EN12341 (2014). Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter. Automatisk opsamling på målestationen efterfulgt af gravimetrisk massebestemmelse i laboratoriet. ENVS
Miljøprøver Prøvetagning Luft Luft, Luftkvalitet, imissioner Døgnmiddelværdi af PM10 (masse af partikulært stof i PM10-fraktionen per rumfang luft. Normalt i enheden µg/m3). Bestemmelse af massen af partikelmateriale i luft i PM10- eller PM2,5-fraktionen v.h.a. opsamling med LVS (Low Volume Sampler) på målestationen og efterfølgende vejning i laboratoriet. Metoden er baseret på referencemetoden EN12341 (2014). EN12341 (2014). Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter. Automatisk opsamling på målestationen efterfulgt af gravimetrisk massebestemmelse i laboratoriet. ENVS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Atrazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Desethylatrazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Desethylterbuthylazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Desisopropylatrazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Diuron Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Ethofumesat Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Hydroxy-atrazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Isoproturon Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand metamitron Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Metazachlor Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Terbutylazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Dichlorprop Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Dinoseb Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand DNOC Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand MCPA Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand Mechlorprop Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Ferskvand Pesticider i overfladevand P-nitrophenol Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning Havvand Grundstof Cd Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Miljøprøver Kemisk prøvning Havvand Grundstof Pb Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Miljøprøver Kemisk prøvning Havvand Grundstof Zn Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Miljøprøver Kemisk prøvning Havvand Grundstof Cu Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Miljøprøver Kemisk prøvning Havvand Grundstof Ni Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Miljøprøver Kemisk prøvning Havvand Grundstof Mn Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Miljøprøver Kemisk prøvning Havvand Grundstof Co Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Miljøprøver Kemisk prøvning Havvand Grundstof V Analyse af metaller i havvand Ferrarello, C.N; Bayón, M.M.; Alonso, J.I.G.; Sanz-Medl, A. Analytica Chimica Acta 429 (2001) 227-235 Direkte opkoncentrering på chelex-100 fulgt af ICP-MS kvantificering AM, MAR
Miljøprøver Kemisk prøvning Havvand Næringssalte pH DS-287 mod DS-287 2. judg. 1978 pH-elektrode
Miljøprøver Prøvetagning Havvand Vand til analyse for næringssalte m.m. Prøvetagning med Rosettevandhenter eller manuelt udløste vandhentere NOVA tekniske anvisninger for marinovervågning
Miljøprøver Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Klorofyl a DS 2201 DS 2201 1. udg. 1986 Fotometri Klorofyl kan være fordelt meget ujævnt igennem vandsøjlen og bør følges af Fluoresens sondemåling
Miljøprøver Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Ammonium-N DS 224-mod DS 224 1. udg. 1975 Kolorimetrisk segmenteret flow autoanalyser MAR
Miljøprøver Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Fosphat-P DS 291-mod DS 291 2. udg. 1990 Kolorimetrisk segmenteret flow autoanalyser MAR
Miljøprøver Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Nitrit-N DS 222-mod DS 222 1. udg. 1975 Kolorimetrisk segmenteret flow autoanalyser
Miljøprøver Kemisk prøvning Havvand Næringssalte Nitrat-N DS 223-mod DS 223 1. udg. 1975 Kolorimetrisk segmenteret flow autoanalyser MAR