DANAK

Reg. No. 411 Akkreditering til prøvning

Side: 1 2 3 4 5 6 all
Produkt Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Miljøprøver Prøvetagning Gasser Gasser i udeluft SO2 Procedure for måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14212 marts 2005 UV-fluorescens
Miljøprøver Prøvetagning Gasser Gasser i udeluft NOx Procedure for måling med kontinuert registrerende instrumenter EN14211 marts 2005 Beregnes som summen af NO og NO2
Miljøprøver Prøvetagning Gasser Gasser i udeluft NO Procedure for måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14211 marts 2005 Kemoluminescens med O3
Miljøprøver Prøvetagning Gasser Gasser i udeluft NO2 Procedure for måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14211 marts 2005 Kemoluminescens med O3, efter reduktion af NO2 til NO
Miljøprøver Prøvetagning Gasser Gasser i udeluft O3 Procedure for måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14625 marts 2005 UV absorption
Miljøprøver Prøvetagning Gasser Gasser i udeluft CO Procedure for måling med kontinuert registrerende instrumenter EN 14626 marts 2005 NDIR med gasfilter correlation
Miljøprøver Kemisk prøvning - Næringssalte i let forurenet vand pH Måling af pH i nedbør DS 287 1978 pH-meter (elektrokemisk måling)
Miljøprøver Kemisk prøvning - Næringssalte i let forurenet vand Cl Analyse af opløste uorganiske anioner vha. ionchromatografi DS/EN ISO 10304-1 1. udgave 1996-05-24 modificeret IC (ionchromatografi)/ledningsevne
Miljøprøver Kemisk prøvning - Næringssalte i let forurenet vand NO3 Analyse af opløste uorganiske anioner vha. ionchromatografi DS/EN ISO 10304-1 1. udgave 1996-05-24 modificeret IC (ionchromatografi)/ledningsevne
Miljøprøver Kemisk prøvning - Næringssalte i let forurenet vand SO4 Analyse af opløste uorganiske anioner vha. ionchromatografi DS/EN ISO 10304-1 1. udgave 1996-05-24 modificeret IC (ionchromatografi)/ledningsevne
Miljøprøver Kemisk prøvning - Næringssalte i let forurenet vand NH4 Analyse af opløste uorganiske ioner vha. autoanalysator DS 224 modificeret 1975 Autoanalysator
Miljøprøver Kemisk prøvning - Grundstoffer i let forurenet vand As Analyse af metaller ved hjælp af grafitovns atomabsorption spektrofotometri (GFAAS) EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret GFAAS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Grundstoffer i let forurenet vand Cd Analyse af metaller ved hjælp af grafitovns atomabsorption spektrofotometri (GFAAS) EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret GFAAS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Grundstoffer i let forurenet vand Cr Analyse af metaller ved hjælp af grafitovns atomabsorption spektrofotometri (GFAAS) EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret GFAAS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Grundstoffer i let forurenet vand Cu Analyse af metaller ved hjælp af grafitovns atomabsorption spektrofotometri (GFAAS) EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret GFAAS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Grundstoffer i let forurenet vand Ni Analyse af metaller ved hjælp af grafitovns atomabsorption spektrofotometri (GFAAS) EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret GFAAS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Grundstoffer i let forurenet vand Pb Analyse af metaller ved hjælp af grafitovns atomabsorption spektrofotometri (GFAAS) EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret GFAAS
Miljøprøver Prøvetagning Nedbør Deposition af grundstoffer As Opsamling af nedbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse. Opkoncentrering og analyse
Miljøprøver Prøvetagning Nedbør Deposition af grundstoffer Cd Opsamling af nedbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse. Opkoncentrering og analyse
Miljøprøver Prøvetagning Nedbør Deposition af grundstoffer Cr Opsamling af nedbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse. Opkoncentrering og analyse
Miljøprøver Prøvetagning Nedbør Deposition af grundstoffer Cu Opsamling af nedbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse. Opkoncentrering og analyse
Miljøprøver Prøvetagning Nedbør Deposition af grundstoffer Ni Opsamling af nedbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse. Opkoncentrering og analyse
Miljøprøver Prøvetagning Nedbør Deposition af grundstoffer Pb Opsamling af nedbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse. Opkoncentrering og analyse
Miljøprøver Fysisk prøvning Nedbør Deposition Nedbørsmængde Opsamling af nedbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse NS 4864 1. utg. juni 1983 modificeret Vejning
Miljøprøver Prøvetagning Nedbør Deposition af næringssalte pH Måling af pH i nedbør Analyse af nedbøren
Miljøprøver Prøvetagning Nedbør Deposition af næringssalte Cl Opsamling af nedbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse Analyse af nedbøren
Miljøprøver Prøvetagning Nedbør Deposition af næringssalte NO3 Opsamling af nedbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse Analyse af nedbøren
Miljøprøver Prøvetagning Nedbør Deposition af næringssalte SO4 Opsamling af endbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse Analyse af nedbøren
Miljøprøver Prøvetagning Nedbør Deposition af næringssalte NH4 Opsamling af nedbør ved hjælp af bulkopsamler til efterfølgende nedbørskemisk analyse Analyse af nedbøren
Miljøprøver Prøvetagning Luft Næringssalte i udeluft NH4 Opsamling af luftforureningskomponenter ved hjælp af filteropsamler. En kendt luftmængde suges gennem forskellige filtre, hvorpå luftforureningskomponenterne opsamles EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret Analyse på et vandigt ekstrakt af filtret
Miljøprøver Prøvetagning Luft Næringssalte i udeluft (HNO3 + NO3) Opsamling af luftforureningskomponenter ved hjælp af filteropsamler. En kendt luftmængde suges gennem forskellige filtre, hvorpå luftforureningskomponenterne opsamles. EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret Analyse på et vandigt ekstrakt af filtret
Miljøprøver Prøvetagning Luft Næringssalte i udeluft SO2 Opsamling af luftforureningskomponenter ved hjælp af filteropsamler. En kendt luftmængde suges gennem forskellige filtre, hvorpå luftforureningskomponenterne opsamles. EMEP manual for sampling and chemical analysis nov. 2001 modificeret Analyse på et vandigt akstrakt af filtret
Miljøprøver Prøvetagning Luft Luft, Luftkvalitet, imissioner Døgnmiddelværdi af PM2,5 (masse af partikulært stof i PM2,5-fraktionen per rumfang luft. Normalt i enheden µg/m3). Bestemmelse af massen af partikelmateriale i luft i PM10- eller PM2,5-fraktionen v.h.a. opsamling med LVS (Low Volume Sampler) på målestationen og efterfølgende vejning i laboratoriet. Metoden er baseret på referencemetoden EN12341 (2014). EN12341 (2014). Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter. Automatisk opsamling på målestationen efterfulgt af gravimetrisk massebestemmelse i laboratoriet. ENVS
Miljøprøver Prøvetagning Luft Luft, Luftkvalitet, imissioner Døgnmiddelværdi af PM10 (masse af partikulært stof i PM10-fraktionen per rumfang luft. Normalt i enheden µg/m3). Bestemmelse af massen af partikelmateriale i luft i PM10- eller PM2,5-fraktionen v.h.a. opsamling med LVS (Low Volume Sampler) på målestationen og efterfølgende vejning i laboratoriet. Metoden er baseret på referencemetoden EN12341 (2014). EN12341 (2014). Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter. Automatisk opsamling på målestationen efterfulgt af gravimetrisk massebestemmelse i laboratoriet. ENVS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand Atrazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand Desethylatrazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand Desethylterbuthylazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand Desisopropylatrazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand Diuron Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand Ethofumesat Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand Hydroxy-atrazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand Isoproturon Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand metamitron Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand Metazachlor Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand Terbutylazin Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand Dichlorprop Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand Dinoseb Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand DNOC Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand MCPA Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS
Miljøprøver Kemisk prøvning - Pesticider i overfladevand Mechlorprop Bestemmelse af polære pesticider i vand ved LC-MS-MS N.H.Spliid et al. Kortlægning af visse pesticer i grundvand-2. Bekæmpelsesmiddelforskning fra MST. NR 42 (1998) (modificeret) Fast fase ekstraktion, LC-MS-MS