DANAK

Reg. No. 392 Akkreditering til prøvning

Side: 1
Prøvningsområde Prøvetype/emne Yderligere Specifikation Parameter Metode Referencemetode Prøvningsprincip Bemærkning (da) Lokation
Kemisk prøvning Fødevarer Næringsstof Vand SM 002 NMKL nr. 23, udgave 3:1991 Tørring til konstant vægt
Kemisk prøvning Fødevarer Næringsstof Fedt SM 004 ISO 1443:1973 Modificeret SBR Kød og kødprodukter
Kemisk prøvning Fødevarer Næringsstof Kvælstof SM 008 AOAC 981.10:1983 Kjeldahl-analyse
Kemisk prøvning Fødevarer Næringsstof pH SM 011 Mod. e. ISO 2917:2000 Opslæmning af hakket kød måles med kombinationselektrode og pH-meter
Sensorisk prøvning Luft Miljøprøver Lugtstyrke SM 012 DS/EN 13725:2003 Testpanel præsenteres for prøven i fortyndingsrække
Kemisk prøvning Færdigpakkedevarer Næringsstof Kollagen (hydroxyprolin) SM 015 AOAC 990.26:1993 (2010) NMKL nr. 127.2:2002 Syrehydrolyse efterfulgt af oxidation til pyrrol. Farvet kompleks bestemmes spektrofotometrisk
Prøvetagning Luft Miljøprøver Lugtstyrke SM 016 DS/EN 13725:2003 Udtagning af prøver til lugtanalyse
Kemisk prøvning Fødevarer Chlorid SM 018 NMKL nr. 178:2004 Potentiometrisk titrering
Kemisk prøvning Luft TVOC og VOC SM 019 ISO 16000-6:2011 CEN/TS 16516:2017 EN 16402:2013 EN 13999-2:2013 EN ISO 10580:2012 ASTM D6196-03:2009 CA 1350:2010. Ver. 1.1 ANSI/BIFMA M7.1:2011 TDS-GC/MS-analyse af luft
Kemisk prøvning Fødevarer Skatol og androstenon SM 020 In-house-metode, afventer publicering LDTD-MS/MS-analyse
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Bakterier Mælkesyrebakterier SM 105 NMKL nr. 140, udgave 1:1991 (ej nyeste udgave) og udgave 2:2007 Kvantitativ bestemmelse i fødevarer
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Bakterier Enterobacteriaceae SM 106 NMKL nr. 144, udgave 03:2005 Kvantitativ bestemmelse i fødevarer
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Bakterier Aerobt kimtal PCA 30°C, 20°C eller 6,5°C SM 108 NMKL nr. 86, udgave 05:2013 Kvantitativ bestemmelse i fødevarer
Mikrobiologisk prøvning Fødevarer Bakterier E. coli SM 111 NordVal 014:2017 (forældet certifikat) AOAC 991.14:1994 AOAC 998.08:2002 Kvantitativ bestemmelse i fødevarer
Sensorisk prøvning Fødevarer Sensorisk egenskab SM 301 ISO 4120:2007 Generel forskel mellem to prøver.
Sensorisk prøvning Fødevarer Sensorisk egenskab SM 303 ISO 5495:2007 Test for forskel mellem to prøver mht. en specifik egenskab
Sensorisk prøvning Fødevarer Sensorisk egenskab SM 305 ASTM-MNL 13:1992, ISO 4121:2003, ISO 13299:2016 Anvendes til produkter, der ønskes beskrevet ud fra sensoriske egenskaber og bedømt på en bedømmelsesskala