DANAK

Reg. No. 98 Akkreditering til kalibrering

Side: 1
EA Scope Måleudstyr Målestørrelse Måleområde
nedre
grænse
Måleområde
Øvre
grænse
U(CMC)
nedre
grænse
U(CMC)
Øvre
grænse
Arbejdsnormal Metode Bemærkning In Situ Lokation
Temperatur Temperaturmålere Temperatur -196   °C 0   °C 0,012  °C 0,006  °C SPRT Reference Termometer 7.3 Væskebade
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 0   °C 300   °C 0,006  °C 0,012  °C SPRT Reference Termometer 7.3 Væskebade
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 300   °C 660   °C 0,017  °C 0,02  °C SPRT Reference Termometer 7.3 Væskebade, HeatPipe
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 0   °C 0   °C 0,0025  °C 0,0025  °C Reference Termometer 7.3 Isbad
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 500   °C 1600   °C 0,5  °C 2  °C Reference Termometer 7.3 Rørovne
Temperatur Termostaterede bade/ovne Temperatur -100   °C 0   °C 0,07  °C 0,02  °C SPRT Referencetermometer 7.3
Temperatur Termostaterede bade/ovne Temperatur 0   °C 660   °C 0,02  °C 0,2  °C SPRT Referencetermometer 7.3
Temperatur Termostaterede bade/ovne Temperatur 660   °C 1200   °C 1  °C 3  °C Referencetermometer termoelement 7.3
Temperatur Sortlegemekilder Emissivitet 0   1   0,005  0,05  Reference Termometer, Reference pyrometer 7.3 Blackbody
Temperatur Pyrometre og IR udstyr Emissivitet 0   1   0,005  0,05  Reference Termometer, Reference pyrometer 7.3 Blackbody
Temperatur Pyrometre og IR udstyr Temperatur (overflade) -80   °C 23   °C 0,95  °C 0,12  °C Reference Termometer, Reference pyrometer 7.3 Blackbody
Temperatur Pyrometre og IR udstyr Temperatur (overflade) 23   °C 420   °C 0,12  °C 0,72  °C Reference Termometer, Reference pyrometer 7.3 Blackbody
Temperatur Pyrometre og IR udstyr Temperatur (overflade) 420   °C 1070   °C 0,72  °C 1,63  °C Reference Termometer, Reference pyrometer 7.3 Blackbody
Temperatur Pyrometre og IR udstyr Temperatur (overflade) 1070   °C 1600   °C 1,63  °C 5,2  °C Reference Termometer, Reference pyrometer 7.3 Blackbody
Temperatur Sortlegemekilder Temperatur (overflade) -80   °C 23   °C 0,95  °C 0,12  °C Reference Termometer, Reference pyrometer 7.3 Blackbody
Temperatur Sortlegemekilder Temperatur (overflade) 23   °C 420   °C 0,12  °C 0,72  °C Reference Termometer, Reference pyrometer 7.3 Blackbody
Temperatur Sortlegemekilder Temperatur (overflade) 420   °C 1070   °C 0,72  °C 1,63  °C Reference Termometer, Reference pyrometer 7.3 Blackbody
Temperatur Sortlegemekilder Temperatur (overflade) 1070   °C 1600   °C 1,63  °C 5,2  °C Reference Termometer, Reference pyrometer 7.3 Blackbody
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (DC) Spænding (DC) 0   V 140   V 0,2  μV 0,003  V Multimeter 7.3
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (DC) Strøm (DC) 0   A 50   mA 4  nA 1,6  μA Multimeter, normalresistanser 7.3
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (DC) Resistans 0   Ω 10   kΩ 50  μΩ 0,4  Ω Multimeter, normalresistanser, AC målebro 7.3
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 2   kPa 0,4   MPa 0,24  kPa 1,5  kPa Tryktransmitter P13 Absolut tryk gas
Temperatur IR udstyr Temperatur (overflade) -12   °C 1100   °C 1  °C 3,4  °C Reference Termometer, Reference pyrometer 7.3 Blackbody on-site X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur -196   °C 650   °C 0,1  °C 0,2  °C Pt-100, on-site P18 Pt-100, on-site X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur -196   °C 100   °C 0,02  °C 0,03  °C SPRT, DTI1000, on-site P18 SPRT, on-site X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 100   °C 660   °C 0,03  °C 0,07  °C SPRT, DTI1000, on-site P18 SPRT, on-site X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur -40   °C 650   °C 0,1  °C 0,2  °C Tørkalibrator on-site P18 Tørkalibrator on-site X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 0   °C 1600   °C 1  °C 2,3  °C Termoelement, on-site P18 Termoelement, on-site X
Temperatur Temperaturmålere Temperatur 0   °C 1100   °C 2  °C 2  °C Tørkalibrator on-site P18 Tørkalibrator on-site X
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (DC) Spænding (DC) 0   V 100   V 7  μV 0,005  V Multimeter/Datalogger on-site P14 on-site X
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (AC) Strøm (AC) 0   A 50   mA 6  μA 6  μA Multimeter/Datalogger normalresistanser on-site P14 on-site X
Elektricitet DC og LF Elektrisk måleudstyr (DC) Resistans 0   Ω 1   kΩ 4  mΩ 0,2  Ω Multimeter/Datalogger on-site P14 on-site X
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 2   kPa 0,4   MPa 0,5  kPa 1,6  kPa Tryktransmitter on-site P13 Absolut tryk gas on-site X