DANAK

Reg. No. 9 Akkreditering til prøvning og kalibrering

Side: 1 2 3 4 all
EA Scope Måleudstyr Målestørrelse Måleområde
nedre
grænse
Måleområde
Øvre
grænse
U(CMC)
nedre
grænse
U(CMC)
Øvre
grænse
Arbejdsnormal Metode Bemærkning In Situ Lokation
Volumen Volumennormaler Volumen i liter 0,8   l 550   l 0,048  ml 28  ml Vægte, Lodder. Referencevæske: Destilleret vand. FT doc. 70.9.1 Kalibrering af volumenmåleudstyr, kan udføres såvel on site som i laboratorium. X Brøndby
Massefylde og viskositet Volumenmålere, væske Densitet, væske 600   kg/m3 2000   kg/m3 0,045  kg/m3 0,22  kg/m3 Pyknometer samt det under volumen anførte FT docs. 70.10.01, 70.10.02 Densitet af væske. Brøndby
Massefylde og viskositet Volumenmålere, væske Densitet, væske 800   kg/m3 1100   kg/m3 0,24  kg/m3 0,33  kg/m3 Elektronisk densitetsmåler FT docs. 70.10.05, 70.10.06, 70.10.10 Densitet af homogen væske. Brøndby
Flow Massestrømsmålere Masse 1   kg 1000   kg 0,4  % 0,05  % Afvejningsmetode, stående start/stop. FT doc. 70.14 Flowområde: 1 - 84.000 kg/h. Væsketemperatur 20 - 70 ºC i laboratorium. OIML R49 & R75, EN1434, EN14154 Brøndby
Masse Massestrømsmålere Masse 250   kg 1000   kg 0,1  % 0,05  % Afvejningsmetode, flyvende start/stop. FT doc. 70.14 Flowområde: 1000 - 150.000 l/h. Vædsketemperatur 20 - 70 ºC i laboratorium. OIML R49 & R75, EN1434, EN14154
Brøndby
Masse Massestrømsmålere Masse 2   kg 50   kg 0,5  % 0,2  % Referencemåler FT doc. 70.14 Flowområde: 5 - 150.000 kg/h. Vædsketemperatur 20 - 70 ºC i laboratorium. OIML R49 & R75, EN1434, EN14154 Brøndby
Masse Massestrømsmålere Masse 50   kg 7500   kg 0,2  % 0,2  % Referencemåler FT doc. 70.14 Flowområde: 5 - 150.000 kg/h. Vædsketemperatur 20 - 70 ºC i laboratorium. OIML R49 & R75, EN1434, EN14154 Brøndby
Volumen Volumenmålere, væske Volumen 0,001   m3 1   m3 0,4  % 0,05  % Afvejningsmetode: stående start/stop. FT doc. 70.14 Flowområde: 1 - 84.000 l/h. Vædsketemperatur 20 - 70 ºC i laboratorium OIML R49 & R75, EN1434, EN14154 Brøndby
Volumen Volumenmålere, væske Volumen 0,025   m3 0,25   m3 0,09  % 0,05  % Afvejningsmetode: stående start/stop. FT doc. 70.14 Flowområde: 5 - 84.000 l/h. Væsketemperatur 20 - 70 ºC i laboratorium OIML R49 & R75, EN1434, EN14154 Brøndby
Volumen Volumenmålere, væske Volumen 0,25   m3 1   m3 0,08  % 0,05  % Afvejningsmetode: stående start/stop. FT doc. 70.14 Flowområde: 5 - 84.000 l/h. Vædsketemperatur 20 - 70 ºC i laboratorium OIML R49 & R75, EN1434, EN14154 Brøndby
Volumen Volumenmålere, væske Volumen 0,25   m3 1   m3 0,1  % 0,05  % Afvejningsmetode: flyvende start/stop. FT doc. 70.14 Flowområde: 1000 - 150.000 l/h. Vædsketemperatur 20 - 70 ºC i laboratorium. OIML R49 & R75, EN1434, EN14154
Brøndby
Volumen Volumenmålere, væske Volumen 0,002   m3 0,05   m3 0,5  % 0,2  % Referencemåler i laboratorium FT doc. 70.14 Flowområde: 5 - 150.000 l/h. Vædsketemperatur 20 - 70 ºC OIML R49 & R75, EN1434, EN14154 Brøndby
Volumen Volumenmålere, væske Volumen 0,05   m3 7,5   m3 0,2  % 0,2  % Referencemåler i laboratorium FT doc. 70.14 Flowområde: 5 - 150.000 l/h. Vædsketemperatur 20 - 70 ºC. Måleområde fra 0,05 m3. OIML R49 & R75, EN1434, EN14154 Brøndby
Volumen Volumenmålere, væske Volumen 0,048   m3 20   m3 0,4  % 0,4  % Referencemåler FT doc. 70.14 Flowområde 1- 1200 m3/h Væsketemperatur 10 - 30 °C Brøndby
Flow Volumenstrømsmålere Volumenstrøm l/s 0,267   l/s 333   l/s 0,4  % 0,4  % Referencemåler i laboratorium FT doc. 70.14 Flowområde 1 - 1200 m3/h Væsketemperatur 10 - 30°C Brøndby
Flow Volumenstrømsmålere Volumenstrøm 0,0000014   m3/s 0,042   m3/s 0,0000000028  m3/s 0,00042  m3/s Referencemåler FT doc. 70.14 Vædsketemperatur 20 - 70 ºC i laboratorium. OIML R49 & R75, EN1434, EN14154 Brøndby
Flow Energimålere (varme) Energi (J) 0,04   MJ 20000   MJ 0,00088  MJ 72  MJ Referencemåler og termobad FT doc. 70.15 Flowområde: 5 - 150.000 l/h. Væsketemperatur 20 - 70 ºC. 5K ≤ delta t ≤ 50K. OIML R49 & R75, EN1434, EN14154 Brøndby
Flow Massestrømsmålere Masse 500   kg 120000   kg 3  kg 100  kg Brovægt on-site FT doc. 70.16 Flowområde: Fra 5 l/h. X Brøndby
Volumen Volumenmålere, væske Volumen 0,002   m3 0,05   m3 0,5  % 0,2  % Referencemåler on site FT doc. 70.16 Flowområde: 5 - 80.000 l/h. Væsketemp. 10 - 30°C X Brøndby
Volumen Volumenmålere, væske Volumen 0,05   m3 4   m3 0,2  % 0,2  % Referencemåler on site FT doc. 70.16 Flowområde: 5 - 80.000 l/h. Væsketemp. 10 - 30°C. Måleområde fra 0,05 m3. X Brøndby
Volumen Volumennormaler Volumen 0,03   m3 0,5   m3 0,24  % 0,22  % Vådgasmåler MDIR 33.02-01, udg. 2 (krav). FT docs.. 60.8.5.1, 60.8.2.1 Volumenstrøm 0,025-17 m3/h ved 20+/- 1 °C. Vejen
Volumen Volumennormaler Volumen 0,05   m3 0,2   m3 0,2  % 0,2  % Rotationsmåler MDIR 33.02-01, udg. 2 (krav). FT docs.. 60.5.5.1, 60.5.6.5 Volumenstrøm 1-4 m3/h ved 20+/- 2 °C. Vejen
Volumen Volumennormaler Volumen 0,2   m3 20   m3 0,18  % 0,18  % Rotationsmåler, Turbinemåler MDIR 33.02-01, Udg. 2 (krav). FT docs. 60.5.5.1, 60.5.6.5 Volumenstrøm 4 - 400 m3/h ved 20+/- 2 °C. Vejen
Volumen Volumennormaler Volumen 20   m3 200   m3 0,22  % 0,22  % Turbinemåler MDIR 33.02-01, Udg. 2 (krav). FT docs. 60.5.5.1, 60.5.6.5 Volumenstrøm 400-4000 m3/h ved 20+/- 2 °C. Vejen
Volumen Volumennormaler Volumen 0,05   m3 1   m3 0,31  % 0,31  % Rotationsmåler FT doc. 60.5.6.5 Volumenstrøm 5-100m3/h max. 8 bar. Kalibreres med luft ved 20+/- 3 °C. Vejen
Volumen Volumennormaler Volumen 1   m3 10   m3 0,32  % 0,32  % Turbinemåler FT doc. 60.5.6.5 Volumenstrøm 100-1000 m3/h max. 8 bar. Kalibreres med luft ved 20+/- 3 °C. Max kapacitet=5000 Nm3/h. Vejen
Volumen Volumenmålere, gas Volumen 1   m3 1500   m3 0,23  % 0,23  % Turbinemålere og rotationsmåler FT docs. 60.12.2.01 & 80.2.3.2.09 Volumenstrøm 65-25000 m3/h ved 20 +/- 5°C.
Luft ved atmosfærisk tryk
Vejen
Flow Volumenstrømsmålere Volumenstrøm l/s 0,0069   l/s 4,72   l/s 0,26  % 0,26  % Volumengasmålere hvor volumen udmåles over tiden FT doc. 60.2.2, 60.8.2.1 Volumenstrøm 0,025-17 Nm3/h ved 20+/- 1 °C. Max 50 bar. Vejen
Flow Volumenstrømsmålere Volumenstrøm 0,00028   m3/s 1,11   m3/s 0,24  % 0,24  % Volumengasmålere hvor volumen udmåles over tiden FT docs. 60.2.2, 60.5.6.5 Volumenstrøm 1-4000 m3/h ved 20+/- 2 °C. atm. tryk. Maximalt tilladeligt trykfald over måler er 50 mbar. Vejen
Flow Volumenstrømsmålere Volumenstrøm 0,0014   m3/s 0,28   m3/s 0,34  % 0,34  % Volumengasmålere hvor volumen udmåles over tiden FT docs. 60.2.2, 60.5.6.5 Volumenstrøm 5-1000 m3/h, dog max 5000 Nm3/h ved 20+/- 3 °C. Max. 8 bar. Vejen
Flow Volumenstrømsmålere Volumenstrøm l/s 0,0167   ml/s 833,333   ml/s 0,19  % 0,19  % Cal-Bench FT doc. 60.4.2.1 Volumenstrøm 1 - 50000ml/min. 20+/- 1 °C. Max. 10 bar, luft eller nitrogen. Vejen
Flow Volumenstrømsmålere Volumenstrøm l/s 0,0167   ml/s 833,333   ml/s 0,17  % 0,17  % Cal-Bench FT doc. 60.4.2.1 Volumenstrøm 1 - 50000Nml/min. 20+/- 1 °C. Max. 10 bar, luft eller nitrogen. Vejen
Flow Massestrømsmålere Massestrøm 0,0000089   kg/s 0,0061   kg/s 0,26  % 0,26  % Volumengasmålere. Registrering af tryk, temperatur og kompressibilitet. beregning af masseflow. +/-0,25% FT docs. 60.2.2, 60.8.2.1 Massestrøm ved 20+/- 1 °C. Max 10 bar. Vejen
Flow Massestrømsmålere Massestrøm 0,00036   kg/s 1,437   kg/s 0,24  % 0,24  % Volumengasmålere. Registrering af tryk, temperatur og kompressibilitet. Beregning af masseflow FT docs. 60.2.2, 60.5.6.5 Massestrøm ved 20+/- 2 °C. Atm. tryk. Maximalt tilladeligt trykfald over måler er 50 mbar. Vejen
Flow Massestrømsmålere Massestrøm 0,00181   kg/s 1,8   kg/s 0,34  % 0,34  % Volumengasmålere. Registrering af tryk, temperatur og kompressibilitet. beregning af masseflow FT docs. 60.2.2, 60.5.6.5 Massestrøm ved 20+/- 3 °C. Max 8 bar. Vejen
Flow Massestrømsmålere Massestrøm g/s 0,00002   g/s 1,08   g/s 0,17  % 0,17  % Cal-Bench FT doc. 60.4.2.1 Massestrøm ved 20+/- 1 °C. Max. 10 bar luft eller nitrogen. 1 - 50000 ml/min ved en densitet på 1,293 kg/m3 Vejen
Volumen Volumenmålere, gas Volumen 0,03   m3 0,05   m3 0,15  % 0,15  % Nationale referencenormaler FT doc. 60.8.6.1 Volumenstrøm 0,025-17 m3/h ved 20 +/- 2 °C. Vejen
Volumen Volumenmålere, gas Volumen 0,05   m3 20   m3 0,15  % 0,15  % Nationale referencenormaler FT doc. 60.5.6.2 Volumenstrøm 1-400 m3/h ved 20 +/- 2 °C. Vejen
Volumen Volumenmålere, gas Volumen 20   m3 200   m3 0,2  % 0,2  % Nationale referencenormaler FT doc. 60.5.6.2 Volumenstrøm 400-4000 m3/h ved 20 +/- 2 °C. Vejen
Tid og frekvens Tid og frekvensmåleudstyr Tidsinterval 0   s 3600   s 0,11  s 0,11  s Telefon/radiosignaler FT doc. 80.3.6.02 Vejen
Volumen Volumenmålere, gas Volumen 0,1   m3 2000   m3 0,14  % 0,22  % Volumengasmålere FT docs. 60.9.4.6. 60.10.4.2 Statisk tryk/P:0-25 bar (luft), P:0-50 bar (naturgas), Flow 5-10000 m3/h. P: 3-65 bar (n-gas), flow 10(8 fra 32 bar til 65 bar)-32000 m3/h. Max flow begrænsning afhængig af tryktab over målerstreng. Vejen
Volumen Volumenmålere, gas Volumen 0,2   m3 1,8   m3 0,13  % 0,07  % Primær system (Piston Prover fortrænger volume) FT doc. 60.11.4.3 Statisk tryk 0-65 barg (naturgas, luft og andre gasarter) Flowområde 2-400 m3/h Vejen
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 10   μPa 0,13   Pa 6  μPa 0,81  mPa Transducer. FT doc. 50.7 og/eller ISO 3567 Absolut tryk (vakuum) luft og/eller nitrogen Brøndby
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 0,13   Pa 1,3   Pa 0,81  mPa 0,0049  Pa Transducer. FT doc. 50.7 og/eller ISO 3567 Absolut tryk (vakuum) luft og/eller nitrogen Brøndby
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 1,3   Pa 13   Pa 0,0049  Pa 0,032  Pa Transducer. FT doc. 50.7 og/eller ISO 3567 Absolut tryk (vakuum) luft og/eller nitrogen Brøndby
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 13   Pa 133   Pa 0,032  Pa 0,17  Pa Transducer. FT doc. 50.7 og/eller ISO 3567 Absolut tryk (vakuum) luft og/eller nitrogen Brøndby
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 133   Pa 1,3   kPa 0,17  Pa 0,59  Pa Transducer. FT doc. 50.7 og/eller ISO 3567 Absolut tryk (vakuum) luft og/eller nitrogen Brøndby
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 1,3   kPa 13   kPa 0,59  Pa 3,1  Pa Transducer. FT doc. 50.7 og/eller ISO 3567 Absolut tryk (vakuum) luft og/eller nitrogen Brøndby
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 13   kPa 150   kPa 3,1  Pa 5  Pa Transducer. FT doc. 50.7 og/eller ISO 3567 Absolut tryk (vakuum) luft og/eller nitrogen Brøndby
Tryk og vakuum Trykmåleudstyr Tryk 0,1   Pa 130   Pa 0,025  Pa 0,55  Pa Transducer. FT doc. 50.7 og/eller ISO 3567 og/eller EURAMET/cg-17/v.01. In situ: FT doc. 50.0.1 Vakuum m luft eller nitrogen. X