05-0461   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Århus N
 
Kontakt: Inge Korup
Telefon: 8716 7575
Emailrka@retskemisk.au.dk
Hjemmesidewww.forens.au.dk
Ikraftsat 10-12-2004 Udløb 31-03-2022
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Prøvning
   Prøvningsområde
   - Kemisk prøvning
   - Forensisk prøvning

Laboratoriet har fleksibelt akkrediteringsområde med hensyn til produkter, parametre og metoders ydeevne.
Metodeliste:Klik her
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO/IEC 17025:2017
Omfattede adresser/afdelinger
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Århus N
 
Kontakt: Inge Korup
Telefon: 8716 7575
Emailrka@retskemisk.au.dk
Hjemmesidewww.forens.au.dk