05-0361   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Danmark
 
Kontakt: Trine Kornbeck
Telefon: 49250770
EmailTrine.Kornbeck@alsglobal.com
Hjemmesidewww.alsglobal.dk
Ikraftsat 29-09-1995 Udløb 31-03-2022
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Prøvning
   Prøvningsområde
   - Kemisk prøvning
   - Mikrobiologisk prøvning
   - Prøvetagning

Detaljeret akkrediteringsområde
Metodeliste:Klik her
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO/IEC 17025:2017
KVALBEK:Overensstemmelse mellem Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og laboratoriets analysekvalitet fremgår af metodeliste
Omfattede adresser/afdelinger
ALS Denmark A/S
Naverland 18 B
DK-7000 Fredericia
Danmark
 
Kontakt: Trine Kornbeck
Telefon: 49250770
EmailTrine.Kornbeck@alsglobal.com
Hjemmesidewww.alsglobal.dk
ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Danmark
 
Kontakt: Trine Kornbeck
Telefon: 49250770
EmailTrine.Kornbeck@alsglobal.com
Hjemmesidewww.alsglobal.dk