02-9058   Inspektion: metoder til at udføre endelige sammenføjninger

Virksomhed
C&P Inspection A/S
Reskavej 6
DK-4220 Korsør
Danmark
 
Kontakt: David Long
Telefon: 70 26 09 01
Emaildal@cpi.nu
Hjemmesidewww.cpi.nu
Ikraftsat 25-05-2012 Udløb 25-10-2020
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Type A inspektionsorgan til: 

-  Godkendelse af metoder til at udføre endelige sammenføjninger af trykbærende udstyr
   iht. BEK 190/2015 om indretning mv. af trykbærende udstyr (PED 2014/68/EU) 
omfattende standarderne anført i bilag 1. 

-  Svejseprocedureprøvning
omfattende standarderne specificeret i bilag 1.
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO/IEC 17020:2012
Specificering af akkrediteringsområde (DK):Klik her
Omfattede adresser/afdelinger
C&P Inspection A/S
Reskavej 6
DK-4220 Korsør
Danmark
 
Kontakt: David Long
Telefon: 70 26 09 01
Emaildal@cpi.nu
Hjemmesidewww.cpi.nu