02-9045   Inspektion: Retspatologiske undersøgelser

Virksomhed
Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin
Retspatologisk afdeling
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Århus N
 
Kontakt: Pia Vestgård Kristensen
Telefon: +45 8716 7500
Telefax: +45 8612 5995
Emailpvk@forens.au.dk
Hjemmesidewww.forens.au.dk
Ikraftsat 20-12-2005 Udløb 30-11-2018
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Type A inspektionsorgan til:

Retspatologiske undersøgelser
- Retslægelige ligsyn og obduktioner
- Findestedsundersøgelser 
- Cytologisk påvisning af sperma
- Histologiske undersøgelser, konventionelle
- Histologiske undersøgelser, uafkalket knoglevæv
- Post mortem CT scanning

Klinisk retsmedicin
- Personundersøgelser

Retsmedicinsk sagkyndig udtalelse
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO/IEC 17020:2012
Specificering af akkrediteringsområde (DK):Klik her
Omfattede adresser/afdelinger
Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Århus N
 
Kontakt: Pia Vestgård Kristensen
Telefon: +45 8716 7500
Telefax: +45 8612 5995
Emailpvk@forens.au.dk
Hjemmesidewww.forens.au.dk