02-9045   Inspektion: Retspatologiske undersøgelser

Virksomhed
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Retspatologisk afdeling
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Århus N
 
Kontakt: Pia Vestgård Kristensen
Telefon: +45 8716 7500
Emailpvk@forens.au.dk
Hjemmesidewww.forens.au.dk
Ikraftsat 20-12-2005 Udløb 30-11-2022
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Type A inspektionsorgan til:

Retsmedicinske undersøgelser

som specificeret i bilag 1
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO/IEC 17020:2012
Specificering af akkrediteringsområde (DK):Klik her
Omfattede adresser/afdelinger
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Århus N
 
Kontakt: Pia Vestgård Kristensen
Telefon: +45 8716 7500
Emailpvk@forens.au.dk
Hjemmesidewww.forens.au.dk