01-7023   Produktcertificering: Skibsudstyr, gasforbrugende apparater, byggevarer og brandsikringsanlæg

Virksomhed
DBI Certification A/S
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
 
Kontakt: Merete Poulsen
Telefon: +45 2010 9042
Emailmep@dbicertification.dk
Hjemmesidewww.dbicertification.dk
Ikraftsat 06-07-2006 Udløb 30-06-2023
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Certificering af produkter for overensstemmelse med krav i 

- MED-direktivet 2014/90/EU om skibsudstyr, som specificeret i bilag 1
- GAR-forordningen (EU) 2016/426 om gasforbrugende apparater, som specificeret i bilag 2
- CPR-forordningen (EU) 305/2011 om byggevarer, som specificeret i bilag 3
- Tekniske specifikationer for brandsikringsanlæg, som specificeret i bilag 4
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO/IEC 17065:2012
Specificering af akkrediteringsområde (DK):Klik her
Omfattede adresser/afdelinger
DBI Certification A/S
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
 
Kontakt: Merete Poulsen
Telefon: +45 2010 9042
Emailmep@dbicertification.dk
Hjemmesidewww.dbicertification.dk