01-7004   Produktcertificering: Brand- og indbrudsalarmanlæg og udstyr til brandbekæmpelse

Virksomhed
DBI Certification A/S
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
 
Kontakt: Merete Poulsen
Telefon: +45 2010 9042
Emailmep@dbicertification.dk
Hjemmesidewww.dbicertification.dk
Ikraftsat 10-06-1997 Udløb 30-06-2019
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Certificering af produkters overensstemmelse med specifikationer 
i produktstandarder eller andre normative dokumenter, inden for følgende
produkttyper:

- Automatiske brandalarmanlæg og dele hertil
- Branddørlukningsanlæg og dele hertil
- Automatiske indbrudsalarmanlæg og dele dertil

Omfang: Standarder/normative dokumenter for hver af de nævnte
produkttyper er specificeret i bilag 1.

Certificeringssystem: Vurdering af typeegenskaber på basis af prøvningsrapporter fra 
akkrediteret prøvning.
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO/IEC 17065:2012
Specificering af akkrediteringsområde (DK):Klik her
Omfattede adresser/afdelinger
DBI Certification A/S
Jernholmen 12
2650 Hvidovre
 
Kontakt: Merete Poulsen
Telefon: +45 2010 9042
Emailmep@dbicertification.dk
Hjemmesidewww.dbicertification.dk