401   Akkreditering til prøvning

Virksomhed
AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
DK-9400 Nørresundby
Danmark
 
Kontakt: Sven-Erik Lykke
Telefon: 98 19 39 00
Emaillab@analytech.dk
Hjemmesidewww.analytech.dk
Ikraftsat 07-04-1998 Udløb 30-04-2021
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Prøvning
   Prøvningsområde
   - Kemisk prøvning
   - Mikrobiologisk prøvning
   - Prøvetagning
 
Metodeliste:Klik her
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO/IEC 17025:2005
KVALBEK:Overensstemmelse mellem Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og laboratoriets analysekvalitet fremgår af metodeliste
Omfattede adresser/afdelinger
AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
DK-9400 Nørresundby
Danmark
 
Kontakt: Sven-Erik Lykke
Telefon: 98 19 39 00
Emaillab@analytech.dk
Hjemmesidewww.analytech.dk