Vis Akk


516   Akkreditering til udbud af præstationsprøvning

Virksomhed
Danmarks Tekniske Universitet
DTU Fødevareinstituttet
Kemitorvet, Bygning 202
DK-2800 Kgs. Lyngby
Danmark
 
Kontakt: Anette Bysted
Telefon: +45 93518906
Emailanby@food.dtu.dk
Hjemmesidewww.food.dtu.dk
Ikraftsat 13-01-2010 Udløb 30-04-2022
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Udbud af præstationsprøvning for 
- Pesticider i korn, kornprodukter og foderstoffer
- Zoonotiske patogener og indikatororganismer i bakterieisolater
  (serotypning, identifikation og resistensbestemmelse)
- Procesforureninger
- Metaller og nitrogenholdige forbindelser i fødevarer og foder 
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO/IEC 17043:2010
Omfattede adresser/afdelinger
Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, Bygning 202
DK-2800 Kgs. Lyngby
Danmark
 
Kontakt: Anette Bysted
Telefon: +45 93518906
Emailanby@food.dtu.dk
Hjemmesidewww.food.dtu.dk