9009   Inspektion af gasretur-systemer og produktverifikation efter MID, bilag MI-005

Virksomhed
Doms Metrology ApS
Formervangen 28
DK-2600 Glostrup
Danmark
 
Kontakt: Petri Tylenius
Telefon: +45 4329 9470
Telefax: +45 4343 1012
Emailpet@domsmetrology.dk
Hjemmesidewww.domsmetrology.dk
Ikraftsat 23-08-1996 Udløb 31-08-2019
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Type A inspektionsorgan til:

Inspektion af måleinstrumenters overensstemmelse med direktiv MID 2014/32/EU omfattende udstyr som specificeret i bilag 1

og 

Type C inspektionsorgan til:

Inspektion af dampretursystemer på benzinstandere for overensstemmelse med BEK 1158/2011 omfattende:
- Visuel gennemgang af genindvindingsudstyret med henblik på opdagelse af lækager og
- Bestemmelse af om kravene til gasvolumentilbageføringsgraden overholdes.
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO/IEC 17020:2012
Specificering af akkrediteringsområde (DK):Klik her