9009   Inspektion af gasretur-systemer og produktverifikation efter MID, bilag MI-005

Virksomhed
Doms Metrology ApS
Formervangen 28
DK-2600 Glostrup
Danmark
 
Kontakt: Petri Tylenius
Telefon
Telefax
Email
Hjemmeside
Ikraftsat 23-08-1996 Udløb 31-08-2019
Status Akkrediteret
Akkrediteringsområde
Type C inspektionsorgan til:

Inspektion af dampretursystemer på benzinstandere i henhold til BEK 1175/2016, bilag 1, afsnit II omfattende:
- Visuel gennemgang af genindvindingsudstyret med henblik på opdagelse af lækager og
- Bestemmelse af om kravene til damp/benzin-forholdet overholdes jfr. § 3.
Yderligere Information
Akkrediteringsstandard:DS/EN ISO/IEC 17020:2012